Suomi
14.12.2020

Kainuu

Vuokatti Team Sport

Sotkamolaisten palloiluseurojen SoKin ja JuKin yhdistyessä jääkiekon, jalkapallon ja salibandyn harrastajat ovat Vuokatti Team Sport, jonka tavoitteena on luoda sotkamolaisille niin lapsille kuin vanhemmille ja isovanhemmille hyvät mahdollisuudet harrastaa lajeja Sotkamossa. Vuokatti Team Sport tuottaa lii­kun­ta­mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja ja -tuloja paikkakunnalle sekä edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaa.


Tervetuloa mukaan!

Vuokatti Team Sport yhdistää joukkuelajit, tekijät ja harrastajat.

Sotkamolainen jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseura. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki edellä mainituista lajeista kiinnostuneet.


Vuokatti Team Sport

Uudet kotisivut tulossa!

Odotellessa

seuraa meitä Facebookissa!

https://www.facebook.com/vuokattiteamsport

Suomi
Suomi
Suomi Digilehti

Suomi Digilehti

Tervetuloa Suomi suomidigilehti.fi

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

SuomiDigilehti.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja.

 Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiDigilehti.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi