Suomi
25.11.2020

Kainuu

Kajaanin Tila-autot Oy

Kajaanin Tila-autot Oy:n historiikki

Tarina alkaa vuodesta 1999 jolloin yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Jouni Haataja aloitti taksitoiminnan Kajaanissa yhdellä invataksilla. Heti alku ajoilta lähtien toiminta oli hyvin asiakaslähtöistä ja palveluhenkistä.


Asiakaskunta kasvoi hyvin nopeasti ja pian myös tarve laajentua huomattiin.

Koska taksiyrityksen laajeneminen oli tuolloin käytännöllisesti katsoen estetty tarveharkinta perustein, tuli ainoaksi vaihtoehdoksi laajentaa toimintaa linja-autopuolelle.

Vuosi 2004 oli yksi toiminnan virstanpylväs yrityksen historiassa, yritykselle tuli ensimmäinen joukkoliikenneauto ja samalla yritysmuoto muuttui osakeyhtiöksi.


Nimeksi osakeyhtiölle tuli Kajaanin Tila-autot Oy ja siitä alkoi kasvu kohti nykypäivää.

Tänä päivänä Kajaanin Tila-autot Oy on yksi Kainuun merkittävimmistä alan yrityksistä mitattuna laadulla, määrällä ja moniala osaamisella.

Tavanomaisesta poiketen yrityksellä on liikennelupia tavaraliikenteeseen, taksi-ja jouk­ko­lii­ken­ne­lu­pien lisäksi. Yrityksellä on myös täydet mat­kan­jär­jes­tä­jä­oi­keu­det vakuuksien kera.

Kalustomäärä on n 30 yksikköä ja henkilöstöä miltei saman verran.


Lisäksi yrityksellä on omat varikkotilat Kajaanissa, jossa tehdään korjaamopalveluja myös ns mo­ni­merk­ki­kor­jaa­mo­na talon ulkopuolelle. Nykyaikaiset testaus/mittauslaitteet sekä osaava henkilökunta pitää huolen talon omasta kalustosta että myös asiakkaiden autoista.

2018 vuosi on toinen virstanpylväs. Taksiala vapautuu ja Kajaanin Tila-autot Oy lähtee omalla Airport Taxi sekä OmaTaxi konseptilla mukaan vapautuvaan kilpailuun. Taksien määrä kasvaa ja yrityksellä on oma tilausvälityskeskus.


Kajaanin Tila-autot Oy on sertifioitu Kauppalehden 2018 kasvaja yritykseksi.

Yritys panostaa laatuun ja toimintavarmuuteen entistä enemmän, myös henkilöstön kouluttaminen tulee jatkossa olemaan suuressa roolissa. Asiakaslähtöinen sekä palveluhenkinen asenne tulee jatkossakin olemaan mottomme.

Jouni Haataja omistaa edelleen yrityksen 100% ja koko Haatajan perhe on vahvasti mukana toiminnassa.


Kun haluat matkustaa tasokkaasti.

Tervetuloa meille palveltavaksi

https://www.ktaoy.fi/

Jouni Haataja
Toimitusjohtaja
0500 543 432

jouni.haataja@ktaoy.fi

Mikko Liuski
Ajomestari
0500 924 654

mikko.liuski@ktaoy.fi

Suomi
Suomi Digilehti

Suomi Digilehti

Tervetuloa Suomi suomidigilehti.fi

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

SuomiDigilehti.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja.

 Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiDigilehti.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi